Frivillig bidrag (min. kr 50,-)                                 kr.    50,-
Personlig                                                                    kr.  200,-
Hustand                                                                     kr.  300,-
Foreninger                                                                 kr.  400,-
Virksomheder med ml. 2 og 14 ansatte              kr.   500,- 
Virksomheder med flere end 15 ansatte             kr.1000,- 

Frivillig bidrag (min kr. 50,-)
Personligt kr. 200,-
Husstand kr. 300,-
Forening kr. 400,-
Virksomhed med ml. 2 til 15 ansatte kr. 500,-
Virksomhed med flere end 15 ansatte kr. 1.000,-